Aktualizace

 

Poslední aktualizace sekce Dřevárny byla provedena 3.8.2005 ve 14:25:59

 

Obsah změn

 

(3.8.) Aktualizace standartních bojových pravidel FAS!

(20.3.) Vloženo dalších 17 bitev!

(19.3.) Odebrány dvě - již uskutečněné bitvy.

(18.3.) Byla opravena sekce pravidla a to přesně podle nejnovějších pravidel od ASF pro rok 2005!

(18.3.) Doplněna textově sekce Dřevárny a její podsekce s názvem Návody.

 

Inspirace

 

Scháníte-li inspiraci - jak by vaše zpraň měla vypadat - doporučuji navštívit zdejší sekci Galerie~Zbraně! Najdete zde několik fotografií zbraní, podle kterých se můžete celkem snadno nechat inspirovat!

 

 

Univerzální pravidla boje

 

Standardní pravidla boje FAS

 

Sjednocená bojová pravidla ASF

 

 

 

 

Pravidla nejnavštěvovanějších dřeváren

 

"Univerzální" pravidla pro zbraně převzaté z pravidel BPA 2004

 

Zbraně:

 • JEDNORUČNÍ MEČ................................................. 90 cm
 • OBOURUČNÍ MEČ................................................ 110 cm
 • JEDNORUČNÍ SEKERA........................................... 90 cm (*)
 • OBOURUČNÍ SEKERA.......................................... 110 cm (*)
 • VÁLEČNÉ KLADIVO............................................... 90 cm (*)
 • PALCÁT..................................................................... 90 cm (*)
 • PALICE.................................................................... 110 cm (*)
 • ŘEMDIH............................................................. 40 + 35 cm (toporo + provaz s koulí)
 • DÝKA......................................................................... 40 cm
 • LUK........................................................................... (pouze vlastní výroby)
 • KUŠE................................................ (pouze vlastní výroby, bez železných plátů)
 • ŠTÍT..................................................................... 50 x 60 cm (zaoblené hrany)
 • ŠTÍT KRUHOVÝ..................................................... o 60 cm

 

* nejdelší naměřitelný rozměr
**Je možné povolit i další typy zbraní, které zde nejsou uvedené, ale pouze po dohodě s organizátory, nejlépe přímo na místě před bitvou. V takovém případě však důrazně doporučujeme mít s sebou ještě nějakou jinou "konvenční" zbraň, pro případ, že ta speciální neprojde kontrolou či se nám nebude líbit.

 

Kombinace:

 • JEDNORUČNÍ MEČ + ŠTÍT
 • JEDNORUČNÍ SEKERA + ŠTÍT
 • VÁLEČNÉ KLADIVO + ŠTÍT
 • PALCÁT + ŠTÍT
 • ŘEMDIH + ŠTÍT
 • JEDNORUČNÍ MEČ + DÝKA
 • JEDNORUČNÍ SEKERA + DÝKA
 • VÁLEČNÉ KLADIVO + DÝKA
 • PALCÁT + DÝKA
 • ŘEMDIH + DÝKA
 • DVĚ DÝKY
 • DVA MEČE (součet délek 130 cm, jednotlivě nesmí přesáhnout 90cm)

 

 


 

 

Standardní pravidla boje
verze 2.0 z října 2004

 

     Zbraně:

 • dýka 40 cm
 • tesák 60 cm
 • jednoruční meč 90 cm
 • obouruční meč 110 cm
 • štít 60cm × 50 cm nebo kruh o průměru 55 cm
 • sekery a palice se zařazují stejně jako meče téže délky
 • řemdih 75 cm celkem; 40 cm rukojeť, jen jedna koule cca. 10 cm v průměru
 • luk s omezeným tahem, šípy s bambulí min. 3 cm

 

U každé zbraně se rozměrem myslí nejdelší naměřitelná délka. Které druhy vyjmenovaných zbraní smí hráč používat, závisí na konkrétní hře. Jediná dovolená kombinace zbraní je jednoruční zbraň a štít. Dále zmíněné typy zbraní se považují za nestandardní a běžně nepovolené, nechť se však sjednotí:

 • jednaapůlruční meč 100 cm. Při doseku je možné držet jen jednou rukou
 • hůl přibližně výšky postavy. Pouze obranná, musí se držet ve třetinách
 • vrhací zbraně 10 - 30 cm
 • kuše omezená stejně jako luk
 • dlouhý dvojručák 140 cm
 • pěstní štítek držený jako poklička, kruh o průměru 30 cm

 

     Materiál
Meče a hole: dřevo, ne bambus. Kov jen na spojování a doplňky.
Štíty: cokoliv bezpečného.
Ostří sekyr a palic: cokoliv měkkého. Ostří sekyry se po dopadu musí ohnout. Topory seker a palic musí být v horní třetině vyměkčeny měkkým materiálem úměrně 1 cm karimatky.
Vrhací zbraně: měkké materiály bez zátěží.
Bambulky šípů musí být pečlivě přidělané, měkké a velké.

 

     Bezpečnost
Žádná část výzbroje nesmí mít ostrou hranu, špičku či uvolněnou součást. Nesmí se bojovat zlomeným mečem.
Všechny zbraně schvalují organizátoři, případně je zkouší na majitelích. Každá zbraň může být kdykoliv organizátory zakázána bez udání důvodů. Obzvláště přísně se kontrolují střelné zbraně.

 

     Soubojový systém - životy
Hraje se na životy. Každý hráč si svoje životy počítá. Základní počet životů závisí na konkrétní hře a zpravidla nesmí být překročen. Každý platný zásah ruční zbraní, vrhací zbraní nebo šípem ubere zasaženému jeden život. Při ztrátě posledního života postava umírá.
Platné zásahové plochy - všechny zásahové plochy jsou rovnocenné.
- celý trup a horní části končetin vyjma rozkroku
- vnitřní části loktů a kolen

 

     Neplatné zásahové plochy
- hlava, krk a rozkrok (zakázané zásahové plochy)
- ruce od loktů a nohy od kolen dolů (včetně kloubů)

 

     Zásahy
Každý úder musí být veden se zřetelným nápřahem. Každý úder musí být bržděný, rána nesmí dopadnout plnou silou. Úder, který skončí jak v platné, tak v zakázané zásahové ploše, je vždy neplatný. Nesmí se bodat. Hole a topora sekyr zásah nezpůsobují. Zásah šípem platí pouze bambulí a pokud šíp dál nepokračuje vletu. O platnosti zásahu rozhoduje nakonec vždy zasažený.
Uznání zásahu musí zasažený nahlas ohlásit heslem Zásah či jakýmkoliv jeho ekvivalentem podle pravidel konkrétní hry. Zásah, který zraňuje za více ne jeden život (kouzlo, jed ) ohlašuje útočník heslem Za dva, Za tři apod.
Od jednoho protivníka nemůže hráč dostat více zásahů současně (tedy rychle za sebou) - po každém platném zásahu si musí zasažený co nejrychleji odečíst (dle konkrétních pravidel) příslušný počet životů. Během této doby jej nikdo nemůže zranit (on sám se také nesmí zapojovat do hry). Poté se musí znovu zapojit do boje a je opět zasažitelný. Tato prodleva by neměla být delší než pár vteřin. Zásahy vedené současně několika protivníky se řeší podle pravidel konkrétní hry. Při souseku jsou zraněni oba soupeři.

 

     Při boji se nesmí
- bodat nebo naznačovat body
- používat jakékoliv formy fyzického útoku, údery rukou, kopy, údery hlavicí meče, podrážení nohou, povalení, chytání a držení nepřítele, páky, zápas, prostě cokoliv, kdy dojde ke vzájemnému kontaktu těl obou bojujících
- chytat zbraně za čepel či za ostří, chytat protivníkův štít
- vykrývat záměrně útoky protivníka neplatnými zásahovými plochami (předloktím, rukou)
- zatlačovat během boje protivníka do nebezpečného terénu či na jakékoliv jinak nebezpečné místo
- útočit či tlačit do někoho štítem (zejména v rozběhu)
Při boji se smí zachytit (ale ne delší dobu držet) předloktí útočníka u ruky držící zbraň, jílec meče nebo topor sekery či palice.

 

     Bezpečnost
Při boji musíte neustále hlídat záda svého protivníka a v případě hrozící kolize (strom, prudký svah, ležící mrtvola) souboj přerušit. V případě jakéhokoliv bolestivého zásahu (zejména do hlavy) má zasažený právo přerušit na potřebnou dobu souboj! V případě zranění protivníka mu musíte okamžitě poskytnout veškerou potřebnou pomoc, dokud se mu nedostane kvalifikovaného ošetření! Na nebezpečných místech nebo potmě je boj všeho druhu zcela zakázán!

 

     Mrtvoly
Kdo má nula životů, je mrtvý a nesmí se nijak zapojovat do hry (ani hovorem). Musí si dát meč (či jinou svou zbraň) za hlavu a přesune se na bezpečné místo.

 

 


 

Sjednocená bojová pravidla ASF
Verze 2005 (v1.55 z 18.2.2004)

 

Herní boj (boj) je součástí hraní postavy (roleplayingu), a byť v něm jde o vítězství, dá se efektně zahrát a musí hraním vždy zůstat. Základním principem je, že platný zásah do zásahové plochy způsobí zranění, bojovat podle těchto pravidel je možno jen organizátory konkrétní hry schválenými a označenými maketami zbraní, se štíty, případně ve zbrojích.

Platný zásah (zásah) je zřejmý, nebolestivý úder při němž dojde ke kontaktu útočné části zbraně se zásahovou plochou na těle zasaženého, pokud mu předcházel odpovídající nápřah. Zásahovou plochou je trup, obě ruce po zápěstí a obě nohy po kotníky vyjma kloubů (kolena, lokty, kotníky, zápěstí) a rozkroku.

 

Co je dovoleno:

 • snažit se o platný zásah soupeře v rámci těchto pravidel
 • krátce chytit (přišlápnout) soupeřovu zbraň za část, která není útočná (jinak je chytající zraněn jako kdyby jej zbraň zasáhla a musí ji okamžitě pustit)
 • krátké, nebolestivé držení (jen za zásahovou plochu)

 

Co je zakázáno:

 • vše, co by přímo nebo nepřímo způsobilo skutečné zranění komukoli (příliš silné či rychlé útoky, bezhlavý boj)
 • útoky i náznaky útoku mimo zásahové plochy (zejména na hlavu a krk)
 • bodání (neurčí-li pravidla konkrétní hry výjimku)
 • fyzický kontakt vyjma výslovných výjimek výše, tj. např. navalení tělem či štítem, praktiky kontaktního boje (údery, kopy, páky)
 • delší držení protivníkovy zbraně či štítu
 • útok jinou, než útočnou částí zbraně, štítem či součástí zbroje
 • záměrné krytí útoku nezásahovou plochou

 

Platnost zásahu posuzuje v konečné instanci zasažený nebo organizátor. Zásah vlastní zbraní je platný (např. u řemdihu). Zásah obouruční zbraní je platný, jen je-li držena oběma rukama.

 

Zranění a smrt

Velikost zranění odpovídá síle zásahu dané typem zbraně a pravidly konkrétní hry (schopnostmi postav). Útočník vždy hlásí případné zvýšení síly zásahu, zasažený hlásí její snížení. Účinek zranění se řeší podle pravidel konkrétní hry, po dobu nezbytnou k vyřešení zásahu (vysvětlování, dohady) jsou zasažený i útočník vždy technicky mimo hru (nesmí se na ně útočit, kouzlit atp.).

 

Dosáhne-li zranění postavy maximální hodnoty dané v pravidlech konkrétní hry, nastává herní smrt. Hráč mrtvé postavy si musí okamžitě dát obě ruce přes svou zbraň za krkem (nemá-li zbraň, jen tak za krk) a přesunout se na nejbližší bezpečné místo mimo bojiště. Mrtvola nesmí nijak zasahovat do hry a musí stále dodržovat uvedené gesto, kterého je zakázáno užívat jindy ve hře.

 

Zbraně

Jakou zbraň může hráč používat určují vždy pravidla konkrétní akce, typy zbraní a jejich kategorie shrnuje přehledně následující tabulka:

 

Tabulka zbraní
ZbraňRozměr (cm)Útočná částPoznámka
Zbraně pro boj zblízka
· Lehké (LZ)
Dýka40Čepel 
Tesák60ČepelJílec min. 12 cm.
· Střední (SZ)
Šavle90ČepelJílec min. 15 cm, prohnutá či nesouměrná čepel (ne plamenná).
Meč100ČepelJílec min. 15 cm.
Meč bastard125ČepelJílec min. 20 cm.
Sekera80Hlavice 
Kladivo80Hlavice 
Řemdih70ZávažíProvaz se závažím max. 15 cm.
Píka dvojruční200HrotMin. 180 cm, hlavice jako u šípu s polomerem min. 8 cm, pouze bodná.
· Těžké (TZ)
Meč dvojruční140ČepelJílec min. 25 cm.
Sekera dvojruční120Hlavice 
Kladivo dvojruční120Hlavice 
Řemdih dvojruční110ZávažíProvaz se závažím max. 30 cm.
Halapartna dvojruční200HlaviceMin. 180 cm.
 
Zbraně vrhací
· Lehké (LZ)
Dýka30Celá 
Hvězdice15Celá 
 
Zbraně střelné
· Střední (SZ)
Luk-ŠípMax. nátah 15 kg, sama o sobě nezraňuje.
· Těžké (TZ)
Kuše-ŠípMax. nátah 15 kg, sama o sobě nezraňuje.

 

Rozměrem zbraně (štítu) se rozumí největší neměřitelný rozměr. Všechny zbraně, jejich části a šípy musí být bez ostrých hran a výstupků a musí být vyrobeny převážně ze dřeva. Je zakázáno používat poškozenou zbraň (naprasklou, atp.).

 

Zbraně pro boj zblízka musí mít dále váhu odpovídající svému rozměru (orientačně: jednoruční meč 500g, jedenapůlruční meč 750g). Hlavice a závaží mohou být vyrobeny pouze z měkce pružného materiálu (molitan), nesmí být jakkoliv vyztuženy a při dopadu musí pružit. Hroty musí být celé vyrobeny pouze z lehkého pružného materiálu (kartón, koberec).

 

Zbraně vrhací musí být celé vyrobeny pouze z lehkého pružného materiálu (kartón, koberec), nesmí obsahovat závaží.

 

Zbraně střelné - nesmí být použita kovová tětiva. Šípy musí mít na špici kvalitně připevněnou kouli z měkce pružného materiálu o minimálním poloměru 3 cm, přičemž 3 cm musí být i min. tloušťka mezi týblem a cílem při dopadu.

 

Jako kombinaci zbraní pro boj zblízka je povoleno používat pouze:

 

 • jednoruční zbraň a štít (vyjma meče bastardu)
 • dýku, tesák, šavli a meč ve vzájemné kombinaci do součtu délek 130

 

Štíty a zbroje

Ke krytí útoků je společně se zbraní možno využívat pořadateli schválený a označený štít, jehož celkové provedení musí být funkční, odpovídající váhy a nesmí být nebezpečné pro okolí (žádné tříštivé materiály, hroty, výstupky). Štíty rozlišujeme ve třech velikostech: malý do 30, střední do 60 a velký do 80 cm.

 

K mírnění zranění slouží zbroje, buď reálné nebo herní - pravidla pro zbroje jsou součástí pravidel konkrétní hry.

 

Tato pravidla platí na všech hrách ASF Asociace Fantasy, není-li v jejich pravidlech řečeno jinak.

 

 

Náše bannery:

 

 

 

 

 

 

    

    


 

Poddomény tajemno.net

 

Tajemno.net

moje Tajemno

mapa stránek